Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

 

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
FAQ PRIJS
INDICATIE
CONTACT

MANIER VAN UITVOER

Ik bied op 2 manieren aan om uw klus te doen:

 1. ik kom met een collega en wij doen de klus voor u

 2. ik kom alleen en reken op hulp vanuit de kant van de opdrachtgever.

U krijgt na het ontvangen van uw complete informatie beide voorstellen.

 

Bij optie 1 krijgt u een prijsindicatie toegestuurd welke inzichtelijk maakt hoeveel het ongeveer kost en wat ervoor gelevert wordt.
Bij optie 2 krijgt u een indicatie hoelang wij ermee bezig zijn en wat mijn tarieven zijn. Optie 2 is op uurbasis. Bij optie 2 spaart u dus een collega uit!

OPTIE 1: PRIJSINDICATIE

Naar aanleiding van uw verstrekte informatie stuur ik u een vrijblijvende prijsindicatie. Afhankelijk van de klus kom ik bij u kijken, indien foto's een duidelijk beeld geven wordt hiermee een prijsindicatie afgegeven.
In deze offerte staat o.a. het volgende vermeld:

 • hoeveel uren ik inschat ermee bezig te zijn
 • met hoeveel collega's ik kom
 • voorrijkosten
 • welk extra groot materiaal ik inzet
 • kosten van de brandstof voor extra gereedschap
 • kosten handgereedschap
 • de geschatte kosten voor afvoer groenresten
   
De prijsindicatie is samengesteld op de door u aangegeven wensen om de klus te doen. Wilt u een aanpassing in de prijsindicatie dan stuur ik u graag een nieuwe toe.
 

Versnipperen takken

OPTIE 2: PER UUR / REGIE

Bij optie 2 bestaat de gevraagde hulp uit:

 • slepen takken en hout

 • verkleinen van takken (versnipperen, handzaag of knippen)
  (vanwege het risico lenen wij geen kettingzaag uit!)

 • assistentie van de zager/klimmer

 • laden en lossen

 • opruimen

U heeft invloed op de tijd die nodig is om het werk uit te voeren door de hulp die u kunt bieden (mensen). Voor het meehelpen zijn geen speciale vaardigheden nodig buiten een redelijke conditie en de wil om te werken.

 

(De meewerkende hulp is niet in dienst van Viridis Mundis daarom is Viridis Mundis niet aansprakelijk te stellen voor zijn/haar handelen.)

Mijn tarieven zijn:

 • 45,00 p/u klimtarief

 • 37,50 p/u als niet geklommen hoeft te worden
  (incl. gebruik zagen en brandstof / minimaal 2 uur inzet)

 • 0,40 p/km voorrij kosten tot een maximum van 40,00 p/d

 • 0,40 p/km aan extra transportkosten voor afvoer kap- snoeiresten.
  (Ik ben actief in de regio Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland en reken tot maximaal 40,00.)

(vermelde kosten zijn incl. brandstof en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.)

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

VERSNIPPEREN

Versnipperen van takken heeft als voordeel dat het volume fors kleiner wordt. Dit voorkomt werktijd en extra rijden naar de stort.

 • 25,00 p/halve dag kleine snipperaar

 • 35,00 p/d kleine snipperaar
  (takken tot een diameter van 5-6 cm)

 • 135,= p/d grote snipperaar (excl. benzine)
  (takken tot een diameter van 10 cm en zelfinvoerend)

STOBBEFREZEN / UITGRAVEN
Bij het stobbefrezen wordt vanaf de laagst mogelijke zaag hoogte de stobbe 15-20 cm uitgefreesd. De rest zal dan na verloop van tijd vergaan. De kosten zijn afhankelijk van de diameter.

Kosten voor het uitfrezen van stobben zijn 2,00 per cm diameter.

 

Ook kan de stobbe en wortels worden uitgraven. De kosten zijn:

 • 140,00 p/d voor het gebruik van een minikraan(2 ton)

 •    37,50 p/u machinist

 

 

 

GROENAFVOER
In sommige gemeenten kunnen inwoners (gratis) groen afvoeren bij het gemeente depot. Bij kleine gemeenten zijn bepaalde openingstijden van toepassing! Indien vrij gestort kan worden dan worden alleen de werktijd en de te rijden km's bij u in rekening gebracht. In sommige gevallen volstaat het afgeven van een adres, tonen van een afval kaart en soms moet de opdrachtgever mee.

Indien de openingstijden niet overeenkomen met het moment van storten dan wordt het groen gestort bij een recyclingbedrijf. De kosten hiervoor verschillen bij bedrijf maar zijn 40,= per ton. De kosten die hier dan bij komen zijn de tijd om te storten en te rijden km's.

 
VTA (Visual Tree Assessment)
Bij een VTA wordt de boom gecontroleerd op zichtbare gebreken. Dit kan verstandig zijn om risico's in te kunnen schatten. De boom wordt op aantal punten beoordeeld. Met deze gegevens wordt een advies opgesteld. U ontvangt van mij een rapportage die u kunt gebruiken voor de verzekering of vergunningaanvraag.

mijn tarief hiervoor is

 • 45,00 per boom
  (voor meerdere bomen doe ik u graag een aangepast aanbod)
 • 0,40 p/km voorrijkosten
 
VERGUNNINGAANVRAAG
Per gemeente verschillen de eisen mbt het kappen en snoeien van bomen. Dit heet ook wel een omgevingsvergunning. In sommige gevallen volstaat een melding. Hiervoor neemt u het best direct contact op met de gemeente. Een melding is meestal kosteloos.

Ik ben geaccrediteerd om voor particulieren en bedrijven de aanvraag te verzorgen.

Hiervoor hebben wij de volgende stukken nodig:

 • NAW gegevens

 • kopie ID waarop uw BSN vermeld staat

 • een schriftelijk en ondertekende verklaring van de opdracht voor vergunning aanvraag

 • situatieschets waarop aangegeven staat welke boom(-en) gekapt moet worden

 • de reden van het kappen

Het tarief voor de aanvraag is 75,00. Hierbij komen nog de leges opgelegd door de gemeente. Uw gemeente factureert deze direct aan u.

 

Een VTA rapportage kan een goed argument zijn om een vergunning te verlenen. Kappen van bomen kan ook leiden tot de verplichting van herplant.

 
VERZEKERING
Ik heb een prima bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die in de meeste gevallen voldoende dekkend is.
 
alle vermelde kosten zijn incl. BTW  / tarieven geldig tot 1 augustus 2019/ pagina aangepast 4 oktober 2018